Johan Joseph Saltofte

 

Susanne Stoltze Saltoft

Den lystige skolelærer.

 

Sommetider behøver man kun kirkebøgerne og en god portion fantasi, før en person i slægtstræet bliver levende.

Sådan har jeg det med Johan Joseph Saltofte, som jeg kalder for ”Den lystige Skolelærer”.

Måske var han ikke engang særlig lystig, men jeg synes, han har haft et spændende liv,

som jeg her vil forsøge at få en lille historie ud af.

 

Johan Joseph er bror til min Tip-tip-oldefar, Jens Saltofte.

I 1833 d. 31 august bliver han født på Terslev skole, hvor hans far er lærer.

Han er tvilling og yngst ud af en børneflok på 8.

Han og broderen Christian Ludvig Saltofte døbes i Terslev kirke d. 24. oktober 1933.

 

Sønner af kirkesanger og skolelærer Hans Jensen Saltofte og hustru Ane Jensdatter i Terslev.

Jomfru Eva Christiane Boserup af Terslev bar Christian Ludvig.

Jomfru Christiane Boserup af Terslev bar Johan Joseph.

Faddere: Gårdmændene Jørgen Madsen og Lars Petersen

og hustru af Værløse, og gårdmand Anders Jensen i Stubberup alle i Faxe.

 

I kirkebogen er senere noteret, at drengene vaccineres mod kopper d. 2. august 1834,

samt at Christian Ludvig dør d. 3. september 1834.

Hans far er skolelærer og degn, så han har selv måttet indskrive sønnens død i kirkebogen.

 

I 1835 d. 5. april dør Johan Josephs far, Hans Jensen Saltofte, og hans mor står som enke med 7 børn,

hvoraf det ældste er 13 år.

 

I 1837 d. 13. oktober gifter moderen med Jakob Jensen, med hvem hun får en datter,

Johanne Marie, d. 30. oktober 1839.

 

I 1875 d. 25. september dør Johan Josephs mor, Anne Jensdatter, i Terslev 77 år gammel.

 

Jeg synes, at der sker meget i den lille drengs første leveår.

At miste sin tvilling og sin far inden man er fyldt 2 år er traumatiserende. Derpå skal familien flytte, idet skolen er en tjenestebolig, mor finder en ny mand – hvilket var livsnødvendigt, og han får en lillesøster. Samtidig må man formode, at hans store søskende forsvinder én efter én – ud at tjene fra barnsben var normen dengang.

 

 

i 1848 bliver Johan Joseph bliver konfirmeret og præsten skriver,

at han har meget gode kundskaber og opførsel.

Han kommer sikkert ud at tjene efter konfirmationen.

 

I 1849 d. 1. november får han plads som møllerdreng i Bråby sogn

på Beks Mølle på Louisenlund.

 

Beks Mølle er en vandmølle med bageri.

Forpagter og møller Christian Beissenhertz bor der med sin hustru og 3 små børn.

I møllen er 15 ansatte: 2 jomfruer, en bagersvend, en møllersvend,

4 tjenestekarle, en røgter, 2 møllerdrenge og 4 tjenestepiger.

Louisenlund var et gods under herregården Gisselfeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1851 d. 1. maj rejser han fra Bråby.

 

I 1855 dukker han op igen i folketællingen, hvor han er seminariepræperand på Jonstrup Seminarium.

Han bor hos 4. lærer Christian Julius Høyer og dennes kone Juliane samt deres to små børn.

Ægteparret er 27 år og Johan Joseph er 21.

Jonstrup Seminarium var kongeriets ældste skolelærerseminarium, der startede under navnet

Blaagaard Seminarium på lystgården Blaagaard på Nørrebro i København i 1790, men det skiftede navn,

da det flyttede til en nedlagt klædefabrik ved Ballerup i 1808.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Joseph uddanner sig altså til lærer og beslutter sig åbenbart for at rejse lidt rundt i Danmark.

I 1858 ved Juletid er han i Vibye på Fyn, hvor han gør en pige gravid.

Pigen hedder Anne Margrethe Mortensen, hun er født i Brylle i 1837.

I 1859 d. 17. august føder hun en lille datter, der d. 9. oktober 1859 bliver døbt:

Anne Johanne Margrethe Martine Josephine Saltofte.

 

Johan Joseph gifter sig ikke med Anne Margrethe, måske er han allerede vandret videre?

Den lille datter kommer i pleje hos sine morforældre i Enghavehuset, Stermose, Brylle.

Senere gifter hendes mor sig med Anders Ficher Rasmussen i Lumby ved Nørre Lyndelse.

I folketællingen 1870 har de fået 4 børn og taget Anne Margrethe og Jens Josephs datter til sig,

så Anne Johanne Margrethe Martine Josephine Saltofte bor nu med sin mor, stedfader og fire små søskende.

 

Hvor Johan Joseph vandrer hen efter Vibye er uklart.

 

I 1864 er han lærer ved Kollund skole i Bov i

Sønderjylland.

Og hvad var vel mere nærliggende end at deltage i

krigen 1864?

Og ansøge om erindringsmedalje bagefter!

 

 

Her er Johan Josephs begrundelse for ansøgningen:

 

”Ved Krigens Udbrud var jeg Lærer i Kollund,

Bov Sogn, Flensborg, efter rømningen af Dannevirke

fulgte jeg Hæren til Sønderborg, meldte mig derefter

til Tjeneste og blev ved Krigens Ende kasseret som

Invalid ved Tab af yderste Led af venstre Hånds

Tommelfinger.”

 

Han fik sin medalje!

 

 

Kollund bliver jo tysk efter krigen, og Johan Joseph vandrer videre.

 

 

I 1870 er han skolelærer på øen Egholm, der ligger i Limfjorden lige ud for Ålborg.

 

Måske får han økuller? Han vandrer under alle omstændigheder vestpå.

I 1874 er han lærer i Fårup, Saltum sogn, Hjørring.

 

I 1874 gifter han sig Lillejuleaften i Nørresundby Kirke med enken Anne Danielline Hoppe Pedersen af Mariesminde.

Anne har en datter fra 1. ægteskab: Emilie Laurette Lund.

 

Johan Josephs broder, Frederik Saltofte, gør ham selskab i det Nordjyske, idet han køber Trudslev mølle i Ingstrup, som er nabosognet til Saltum. Frederik er enkemand. Johan Jospeh er stadig lærer i Fårup i 1880.

 

I 1890 er han lærer i Kraghede, Øster Brønderslev, Børglum. Skolelæreren var som oftest også kirkesanger/degn, og han har hjemmedøbt adskillige børn, bl.a. disse tvillinger:

 

”1.[S594] Kb Ø.Brønderslev sogn 1892-1898, Fødte piger 1892, side 105, nr 22, opslag 52 (Pålidelighed: 3).

Fødte piger 1892, side 105, nr 22, opslag 52

Født d. 29. dec. 1892, Skarvad Kraghede Ø.Brønderslev sogn,

Maren Larsen, Tvilling med nr 23

Døbt: d. 12. Jan. 1893 af Lærer Saltofte, Kraghede hjemmedøbte,

Fremstillet i Kirken d. 25. juni 1893.

Forældre Gmd. Niels Larsen og

Hustru Maren Margrete Thomsen Skarvad Kraghede, 40 Aar

Faddere:

Moderen,

Pige Marie Jensen Østerhjermitslev Tolstrup sogn,

Hmd. Svend Larsen Skarvadhus Ørum sogn,

Ungk. Thomas Jensen Ø. Hjermitslev,

Faderen

 

1.[S594] Kb Ø.Brønderslev sogn 1892-1898, Fødte piger 1892, side 106, nr 23, opslag 53 (Pålidelighed: 3).

Fødte piger 1892, side 106, nr 23, opslag 53

Født d. 29. dec. 1892, Skarvad Kraghede Ø.Brønderslev sogn,

Ane Katrine Larsen, Tvilling med nr 22

Døbt: d. 12. Jan. 1893 af Lærer Saltofte, Kraghede hjemmedøbte,

Fremstillet i Kirken d. 25. juni 1893.

Forældre Gmd. Niels Larsen og

Hustru Maren Margrete Thomsen Skarvad Kraghede, 40 Aar

Faddere:

Aftægtsmd. Anders Kr. Pedersens Enke Kraghede,

Pige Kristine Sørensen, Ajstrup,

Gmd. Anders Møller, Kraghede,

Hmd. Povl Mortensen ibd.,

Hmd. Lars Peter Madsen Skarvardhus, Ajstrup sogn,

 

Saltofte, J. J., Skoleholder II 271.”

 

 

I 1911 dør Anne Danielline i Ålborg, Budolfi, Vingaardsstræde

 

I 1916 dør Johan Jospeh i Kristiansgade, Budolfi, Ålborg 83 år gammel.

 

 

Efterslægten.

 

 

Hans datter, Anne Johanne Margrethe Martine Josephine Saltofte,

er i 1880 mejerske på Lykkesborg ved Hårslev på Fyn.

Hun gifter sig med møllersønnen Peder Jørgen Hansen.og de får 3 børn:

Knud Rudolf 1894, Anna Margrethe 1895 og Julie Kamilla i 1897.

I 1901 bor de på møllen, hvor også Peders far bor,

han er enkemand og lever af sin formue.

På møllen er ligeledes en møllersvend og en kusk.

Lyklkesborg mølle brænder i 1908.

Den lå på matr. 2 f. Lykkesborg ejerlav i Hårslev sogn -

Farsbøllevej 63, Hårslev. Lykkesborg findes stadig, nu som stutteri.

 

 

 

 

 

 

 

Hans steddatter, Emilie Laurette Lund, uddanner sig til lærer.

Hun gifter sig med Lars Hansen Larsen. De flytter lidt rundt i landet, inden de ender i Vesterlund ved Give.

Her underviser de begge på Vesterlund Skole. I en periode på 26 år får de 13 børn, men i 1903 rammes familien af en tragedie, idet 5 af deres børn dør af difteritis på Give Sygehus:

 

"Vesterlund Skole, den 7. juli 1903

Vore kære børn

Marie 15 aar

Holger 13 aar

Anna 6 aar

Klara 4 aar

Ellen 2 aar

ere døde på Give Sygehus"

Begravelsen er bestemt til Fredag den 10. Juli Kl. 2 paa Vester Kirkegaard.

De, som vil følge bedes møde og drikke Kaffe paa Forsamlingshuset.

Emilie og L.H. Larsen"

Sådan stod at læse i avisen i juli 1903. Dødsårsagen var difteritis,

Forældrene var lærerpar ved Vesterlund Skole.

Fællesgraven vedligeholdes af menighedsrådet.

 

 

 

 

Deres ældste søn bliver døbt Johan Joseph Saltofte Larsen,

så måske har Emilie holdt af sin ”bonusfar” – det vælger jeg at tro.

Han giver mellemnavnet Saltofte videre til sine fire børn, som i øvrigt bliver født 4 forskellige steder….