Rosenberg

 

Susanne Stoltze Saltoft

Jens Madtzen Rosenberg 1618 - 1682.

 

Slotsskriver og kgl. majestæts ridefoged i Nørre Vinding Herred.

1650 ridefoged over Nyborg Slot.

Rådmand i Nyborg fra 1653 og nævntes 1658 som borgmester.

1666 blev Jens Madtzen af kongen udnævnt til borgmester i Odense.

 

Hustru Pernille Ottosdatter Langemach 1623 - 1681

 

Mine direkte aner i 10. generation.

Klik på billedet til højre for at læse historien.

 

Jens og Pernille Rosenberg får 10 børn:

 

Kirstine Jensdatter Rosenberg viet til Tønne Madsen.

Mads, sognepræst i Viby.

Helveg viet til Thomas Købke.

Pernille.

Otto, Rådmand i Kerteminde.

Marie viet til Jørgen Barchausen, Rådmand og herredsfoged i Skam og Lunde.

Sidsel.

Johan.

Barbara viet til Købmand Søren Ballov.

Anne viet til Sognepræst i Sankt Hans Kirke i Odense samt til Mads Jacobsen Hviid, Sognepræst samme sted.

 

 

Aner til Pernille Ottosdatter Langemach:

 

Marquard Langmaak, Kiel (min ane i 15. generation)

 

Simon Langmaak 1480 - 1517 Kiel.

 

Otto Langemach 1520 - 1584 Kiel.

+ Christine 1530 - ? Kiel.

 

Mikkel Langemach ca. 1549 - 1630 Kiel, rådslæge.

+ Elisabeth Riepon Rixon ca. 1565 - ? Kiel.

 

Otto Langemach 1596 Kiel - 1628 København, guldsmed.

+ Helwig Matzdatter.

 

Pernille Ottosdatter Langemach 1623 København - 1681 Odense.

 

 

Aner til Jens Madzen Rosenberg:

 

Niels Thøgersen, Ribe (min ane i 14. generation).

 

Thøger Nielsen 1480 - 1568 Ribe.

+ Maren Arcesdatter 1483 - 1519 Ribe.

 

Karen Thøgerdatter ca. 1553 Ribe - 1574 Ålborg.

+ Niels Jensen Rosenberg ca. 1549 Ålborg - ? Ålborg.

 

Mads Nielsen 1575 - 1623

+ ?

 

Jens Madzen Rosenberg ca. 1618 København - 1682 Odense, borgmester.

 

 

Min realtion til Pernille Ottosdatter Langemach og Jens Madtzen Rosenberg:

 

Kirstine Jensdatter Rosenberg 1647 Nyborg - 1687 Nyborg.

+ Tønne Madsen 1643 Randers - 1696 Nyborg, borgmester.

 

Birgitte Tønnesdatter Rosenberg 1681 Nyborg - 1758 Svendborg.

+ Johannes Nielsen Friis 1665 Svendborg - 1734 Svendborg, borgmester.

 

Marie Kirstine Johannesdatter Friis 1707 Svendborg - 1782 Svendborg.

+ Axel Madsen Hviid 1699 Skjoldmose - 1748 Glorup, forpagter.

 

Elisabeth Marie Axeldatter Hviid 1734 Svinninge - 1794 Svinninge, Svendborg.

+ Knud Lauritzen Winther 1732 Svinninge - 1792 Svinninge.

 

Marie Kirstine Knudsdatter Winther 1761 Svinninge - 1831 Ruds Vedby.

+ David Jocumsen Stoltze 1762 Rubjerggaard, Tillitze - 1823 Ruds Vedby, skytte og skovfoged.

 

Frantz Vogelius Stoltze 1803 Værløse, Kbh. - 1855 St. Taastrup, Holbæk, skovrider.

+ Johanne Marie Böchel 1805 Mølleskov - 1875 Haraldsted.

 

Cathrine Margrethe Stoltze 1846 Mølleskov - 1926 Valsølille.

+ Johan Larsen 1836 Nordenbroe, Magleby ´1883 Skjoldnæsholm, gartner.

 

Carl Vogelius Larsen 1870 Vigersted - 1959 Nørrebro, København, toldpakhuschef.

+ Anna Marie Kristensen 1885 Ravnstrup, Toxværd - ? København.

 

Kjeld Tage Stoltze Larsen 1924 Nørrebro, Kbh. - 1884 Lyndby, grosserer.

+ Birthe Saltoft Christiansen 1930 Slagelse - 2007 Svogerslev.

 

Susanne Stoltze Saltoft 1955 Holbæk.