Møller

 

Susanne Stoltze Saltoft

Lauritz Jacobsen Møller

 

var ejer af Århus Mølle i første halvdel af 1600-tallet.

Han er min direkte ane i 11. generation.

Århus Mølle lå ved Århus Å, dengang ude på landet, nu er Mølleåen

en del af midtbyen.

Møllen bestod af 4 bygninger, som nu er genopført i Den gamle By

i Århus.

 

At være møller var siden 900-tallet et frit erhverv, og Lauritz Jacobsen

var en velhavende mand, hvilket tydeligt fremgår af møllens størrelse

og stand.

 

Lauritz Jacobsen Møller giftede sig med Maren Andersdatter,

datter af Herredsfoged Anders Pedersen i Framlev - sikkert ikke noget

dårligt parti.

 

Deres datter, Maren Lauridsdatter, blev gift med Mads Lauritsen.

De blev forældre til Tønne Madsen, Borgmester i Nyborg.

Tønne Madsen blev gift med Kirstine Rosenberg,

mine direkte aner i 9. generation.

 

Lauritz Jacobsen Møller og Maren Andersdatters søn,

Jacob Lauritzen Møller, overtog møllen -

og hans søn, Lauritz Jacobsen Møller efter ham.

 

 

Min relation til Lauritz Jacobsen Møller:

 

Laurits Jacobsen Møller ? - 1646 Aarhus Mølle, mølleejer.

+ Maren Andersdatter ? Borum - 1658 Aarhus Mølle.

 

Maren Lauritsdatter ? Aarhus Mølle - 1650 Randers.

+ Mads Lauritsen ?

 

Tønne Madsen/Madtzen 1643 Randers - 1696 Nyborg, borgmester.

+ Kirstine Jensdatter Rosenberg 1647 Nyborg - 1687 Nyborg.

 

Birgitte Tønnesdatter Rosenberg 1681 Nyborg - 1758 Svendborg.

+ Johannes Nielsen Friis 1665 Svendborg - 1734 Svendborg, borgmester.

 

Marie Kirstine Johannesdatter Friis 1707 Svendborg - 1782 Svendborg.

+ Axel Madsen Hviid 1699 Skjoldmose - 1748 Glorup, forpagter.

 

Elisabeth Marie Axeldatter Hviid 1734 Svinninge - 1794 Svinninge, Svendborg.

+ Knud Lauritzen Winther 1732 Svinninge - 1792 Svinninge.

 

Marie Kirstine Knudsdatter Winther 1761 Svinninge - 1831 Ruds Vedby.

+ David Jocumsen Stoltze 1762 Rubjerggaard, Tillitze - 1823 Ruds Vedby, skytte og skovfoged.

 

Frantz Vogelius Stoltze 1803 Værløse, Kbh. - 1855 St. Taastrup, Holbæk, skovrider.

+ Johanne Marie Böchel 1805 Mølleskov - 1875 Haraldsted.

 

Cathrine Margrethe Stoltze 1846 Mølleskov - 1926 Valsølille.

+ Johan Larsen 1836 Nordenbroe, Magleby ´1883 Skjoldnæsholm, gartner.

 

Carl Vogelius Larsen 1870 Vigersted - 1959 Nørrebro, København, toldpakhuschef.

+ Anna Marie Kristensen 1885 Ravnstrup, Toxværd - ? København.

 

Kjeld Tage Stoltze Larsen 1924 Nørrebro, Kbh. - 1884 Lyndby, grosserer.

+ Birthe Saltoft Christiansen 1930 Slagelse - 2007 Svogerslev.

 

Susanne Stoltze Saltoft 1955 Holbæk.

 

 

 

Link til Århus Mølle i Den gamle By.

Link til Vandmøller i Danmarkshistorien.